سلفی ها http://salaffi.mihanblog.com 2020-06-06T04:17:32+01:00 text/html 2012-04-23T15:49:30+01:00 salaffi.mihanblog.com سلفی ها مدفوع شتر عایشه ،عطر محبوب طرفدارانش! http://salaffi.mihanblog.com/post/69 <p><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000;">مدفوع شتر عایشه ،عطر محبوب طرفدارانش!&nbsp; <img style="float: left; width: 223px; height: 167px;" src="http://www.irandeserts.com/pics-5/camel-3big.jpg" alt=""></span></strong> </span></p><br><span style="color: rgb(0, 51, 102);"><span style="font-size: small;">این کلیپ پاسخی هست به اهانت های بیشماری که جوجه ناصبی های شبکه های وهابی، به حضرت زهرا س روا داشته اند<br><br></span></span>[http://www.aparat.com/v/66b1bf560fb79df8a3e7d2d8a1b7e55a182465]<br> text/html 2012-01-15T19:19:59+01:00 salaffi.mihanblog.com سلفی ها خدای وهابیت (خنده خدا !!! ) http://salaffi.mihanblog.com/post/68 <img src="http://www.askquran.ir/gallery/images/23727/1_dast1.gif" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: small;">اگر در صحاح اهل سنت(مخصوصا بخاری و مسلم) نگاهی بیاندازید، به مطالب جالبی برخورد می کنید که برای خدا ، دست و پا و انگشت و کشتی گرفتن و خنده و شوخی و تعجب و.... قائل شده اند!! این در حالی است که خداوند در قرآن می فرماید: او (الله) مثل و مانند هیچ چیز نیست.</span></span> text/html 2012-01-15T19:19:03+01:00 salaffi.mihanblog.com سلفی ها معاویه رضی الله عنه یا معاویه ملعون !! http://salaffi.mihanblog.com/post/67 معاویه رضی الله عنه یا معاویه ملعون !! text/html 2012-01-15T19:17:57+01:00 salaffi.mihanblog.com سلفی ها آشنایی بیشتر با ابوهریره ! http://salaffi.mihanblog.com/post/66 <span style="font-size: small;"><span style="color: #000080;">ابوهریره یکی از راویان صحاح اهل سنت هست و این روزها، شبکه های وهابی، بدجوری از ابوهریره، تعریف و تمجید می کنند !</span></span> text/html 2012-01-15T19:16:59+01:00 salaffi.mihanblog.com سلفی ها پیامبر در صحاح اهل سنت 1 http://salaffi.mihanblog.com/post/65 <span style="color: rgb(0, 0, 128); "><span style="font-size: small; ">اگر در صحاح اهل سنت یک نگاهی بکنید، خواهی دید که اهانت های بی شماری به رسول خدا (ص) شده است که مثلا&nbsp; رسول خدا(ص)، چه بسیار اعمالی را نهی کرد و در عین حال، خود ایشان، آن را انجام می داد و یا مثلا فلان عمل را حرام اعلام کرده ، و در همان صحاح اهل سنت،اولین کسی که این اعمال را انجام می داد، خود نبی مکرم بود(پناه بر خدا) امروز یکی از آن موارد را با هم می بینیم</span></span> text/html 2012-01-15T19:15:49+01:00 salaffi.mihanblog.com سلفی ها اهانت های عمر به رسول خدا با نام موافقات عمر http://salaffi.mihanblog.com/post/64 [http://www.aparat.com/v/6b3bdf6de381e74081bd7b4d1b00644058689] text/html 2012-01-15T19:15:22+01:00 salaffi.mihanblog.com سلفی ها ابوبكر و خواب یك زن(یكی دیگر از معجزات و كرامات ابوبكر) http://salaffi.mihanblog.com/post/63 [http://www.aparat.com/v/50df57ab09c6b0953e6897160f9a87f458685] text/html 2012-01-15T19:14:58+01:00 salaffi.mihanblog.com سلفی ها فرق شیعه علوی با شیعه صفوی چیست؟ http://salaffi.mihanblog.com/post/62 [http://www.aparat.com/v/15f4d7d8386e78fc5ed49a02dd6bef9458687] text/html 2012-01-15T19:14:28+01:00 salaffi.mihanblog.com سلفی ها آیا شیعیان در نماز به جبرئیل ناسزا می گویند؟(خان الامین) http://salaffi.mihanblog.com/post/61 [http://www.aparat.com/v/3bb4010246975fa062a7625a249f91a158688]<br><br> text/html 2012-01-15T19:13:57+01:00 salaffi.mihanblog.com سلفی ها ولایت تكوینی در صحابه http://salaffi.mihanblog.com/post/60 [http://www.aparat.com/v/a16429ca6449a436debcd42c0c96b07858691] text/html 2012-01-15T19:13:32+01:00 salaffi.mihanblog.com سلفی ها عاقبت جسارت به قبر امام حسن(ع) http://salaffi.mihanblog.com/post/59 [http://www.aparat.com/v/db3d20709cb13931e9c88a699e83fd1f58694] text/html 2012-01-15T19:13:07+01:00 salaffi.mihanblog.com سلفی ها اسامی دوازده امام و امامت آنان در منابع اهل سنت http://salaffi.mihanblog.com/post/58 [http://www.aparat.com/v/31964f7f85e03e3a9195c2d321c6c94759682] text/html 2012-01-15T19:12:40+01:00 salaffi.mihanblog.com سلفی ها پاسخ به یكی از دروغ های كارشناس شبكه نور آقای حیدری http://salaffi.mihanblog.com/post/57 [http://www.aparat.com/v/65de4ac90bd255e12285b4eab418d1fd59685] text/html 2012-01-15T19:12:02+01:00 salaffi.mihanblog.com سلفی ها اسامی ائمه اطهار(ع) در كتب شیعه http://salaffi.mihanblog.com/post/56 [http://www.aparat.com/v/b65e81be6dc2bac25518621de7862ba459686] text/html 2012-01-15T19:11:38+01:00 salaffi.mihanblog.com سلفی ها برقعی شیعه بود یا سنی؟؟ http://salaffi.mihanblog.com/post/55 [http://www.aparat.com/v/7658515a07f76d3767015303b87cd60159687]